Bedrijf + School

Bedrijf+School
Voor docenten
Voor bedrijven

Waarom Bedrijf+School?

De technieksector is een dynamische wereld die veel kansen biedt voor jongeren van nu. Maar zij kiezen minder vaak voor een toekomst binnen de techniek. Oorzaak hiervan ligt mede aan de onbekendheid van de sector en de kansen die zij biedt voor jongeren.

Om jongeren te inspireren en te motiveren voor een technische toekomst is het van belang de contacten tussen onderwijsinstellingen en het technische bedrijfsleven te versterken. Bedrijf+School speelt hier op in met een uitgebreide databank van bedrijven in de provincies Zeeland (NL), West- en Oost-Vlaanderen (B).

RTC Oost- en West-Vlaanderen (B) werken samen met Huis van de Techniek (NL) in dit grensoverschrijdend project. Met Bedrijf+School willen zij jonge talenten inspireren ten aanzien van techniek, zodat het (verwachte) tekort aan technische profielen wordt voorkomen. Gastlessen, bedrijfsbezoeken, snuffelstages en technische werkopdrachten versterken het contact tussen onderwijsinstellingen en het technische bedrijfsleven. Daarnaast willen de initiatiefnemers een bijdrage leveren aan techniekgerelateerde activiteiten voor het onderwijs in deze provincies. Voor Bedrijf+School kunnen alle technische organisaties in de provincies Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen zich aanmelden.

Ben je een geïnteresseerd bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact op.

 

Activiteiten binnen Bedrijf+School

Gastles op school

Een bedrijfsmedewerker komt op bezoek in een klas . Het onderwerp van de gastles wordt in onderling overleg tussen de vertegenwoordiger van de organisatie en de docent vastgesteld. Samen verzorgen zij een interactieve les die aansluit bij de leerstof of die vertelt hoe een bepaalde techniek werkt.

Bedrijfsbezoek

De klas gaat, inclusief docent(en), op bezoek bij een deelnemende organisatie. Een vertegenwoordiger van de organisatie (technische) medewerker geeft de jongeren een rondleiding, vertelt over de werkzaamheden of kan hen een doe-opdracht geven.

Snuffelstage

Tijdens een snuffelstage loopt een leerling (vanaf 15 jaar) een dag(-deel) mee met een medewerker van uw bedrijf. Het is niet de bedoeling dat de leerling aan het werk wordt gezet, maar wel dat hij zich beter kan oriënteren en een beter beeld krijgt van dit technisch beroep. Het bedrijf kan hiermee de leerling motiveren om te kiezen voor techniek.

Docentstage

Het opdoen van ervaring is niet alleen voor jongeren van belang. Ook docenten kunnen hier iets van opsteken. Met een docentstage gaat de docent op stage bij een deelnemend bedrijf. Hiermee vindt een kennisuitwisseling plaats tussen de organisatie en de school.

Technische werkopdracht

Deze activiteit richt zich naar laatstejaars-studenten uit het secundair onderwijs of hoger technisch en beroepsgericht onderwijs. Het is de bedoeling dat zij een techniek gerelateerde opdracht voor een deelnemende organisatie uitvoeren. Bijvoorbeeld het zoeken naar een oplossing voor een praktisch technisch probleem. Het bedrijf vertaalt samen met de docent het vraagstuk tot een opdracht waarmee de jongeren aan de slag gaan.

 

 

Wil je kijken welke activiteiten de bedrijven aanbieden? Start nu met zoeken...