Bedrijf + School

Ondersteuning bij een Technische werkopdracht(en)

Zit jezelf met een vraag? Neem dan contact op met ons…

Waar moet je op letten bij een werkopdracht?

Omschrijf de werkopdracht kort en krachtig. Een format hiervoor vindt u op de site. Stel vast of dit een opdracht is voor het secundair of hoger technisch- en beroepsgericht onderwijs en voor welke opleiding deze het meest geschikt is. Raadpleeg eventueel een school voor advies.

Wat is een goede technische werkopdracht?

- kan kort en duidelijk uitgelegd worden
- is realistisch en uitvoerbaar
- is vertaalbaar naar de doelgroep
- is haalbaar in gemiddeld 8 weken (40 uur)
- geeft een goed beeld van het hbo/wo beroep
- laat de leerlingen iets doen en zien (bouwplaats, maquette, proefopstellingen, materialen)

Tips nodig voor een techniekopdracht?

Stel vast of de opdracht haalbaar is voor de studenten. Leg de gemaakte afspraken helder vast. Koppel regelmatig de vorderingen terug aan het bedrijf. Evalueer achteraf met studenten en bedrijf.