Bedrijf + School

Ondersteuning bij een Bedrijfsbezoeken

Zit jezelf met een vraag? Neem dan contact op met ons…

Waar moet je op letten bij de invulling van een bedrijfsbezoek?

Als docent geeft u het bedrijf tips over:
- hoe de aandacht van leerlingen/studenten vast te houden
- hoe variatie aan te brengen in het programma.
- wat is het opleidingsniveau en –profiel van de leerlingen?
- wat de voorkennis van de leerlingen is over het onderwerp.
- Geef aan wat de verwachtingen zijn. Is de activiteit bij voorbeeld bedoeld ter aansluiting op een les of om de jongeren te informeren?
- Maak heldere afspraken met de vertegenwoordiger van de organisatie en leg deze door middel van e-mail vast.

Als bedrijf zorgt u voor genoeg afwisseling in het programma: kijken, luisteren, doen, vragen stellen.
Pas op voor vakjargon! Is het geschikt voor deze groep?

Waar moet je zeker gebruik van maken tijdens een bedrijfsbezoek?

Maak tijdens uw verhaal gebruik van foto’s/filmpjes. Geef indien mogelijk de leerlingen/studenten en docenten iets mee (leuke weggevertjes).

Is een doe-activiteit noodzakelijk?

Het is belangrijk dat jongeren niet alleen luisteren of kijken.

Hoe om te gaan met veiligheidseisen?

Als bedrijf communiceert u eventuele veiligheidseisen en regels duidelijk vooraf aan de school/docent.

Als docent laat u het bedrijf aan de leerlingen/studenten toelichten waarom er bepaalde (veiligheids)-regels zijn. Zorg dat iedereen zich aan de regels houdt. Het bedrijf is geen vervanger voor de leerkracht/docent!

De school is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van het bedrijfsbezoek.

Wie is er verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen?

Spreek af dat de docent verantwoordelijk is voor het gedrag van de leerlingen.

Geen ervaring met het geven van een bedrijfsbezoek?

Wellicht is de cursus Techniek Ambassadeurs iets voor uw medewerkers. Tijdens de cursus krijgt u praktisch tips om een boeiend bedrijfsbezoek samen te stellen.

Kan je de leerlingen een opdracht meegeven?

Ja, geef leerlingen/studenten een opdracht mee voor het bedrijfsbezoek, bijvoorbeeld het maken van een (foto)verslag.

Is een evaluatie van het bedrijfsbezoek nodig?

Evalueer samen met de leerlingen/studenten het bedrijfsbezoek. Koppel dit terug aan het bedrijf. Bedrijven vinden het erg leuk en interessant om dit te horen!