Bedrijf + School

Anglo Belgian Corporation

 • Locatie:
  Gent
 • Website:
 • Interessegebieden:
  Installaties en machines
  Voertuigen en mobiliteit
  Zeevaart en Havens

Aangeboden activiteiten

Basisonderwijs Algemeen secundair onderwijs Technisch & beroepsgericht onderwijs Hoger onderwijs
Bedrijfsbezoek
Gastles
Snuffelstage voor leerlingen
Docentstage
Technische werkopdrachten Onderzoek -en ontwerpopdrachten

Beschrijving bedrijf

ANGLO BELGIAN CORPORATION is producent van excellente dieselmotoren voor toepassingen wereldwijd in de energiesector (stroomgroepen) en de transportsector (scheepvaart en locomotieven). De ervaring van 100 jaar motorenbouw in een internationale omgeving geeft een uitzonderlijke expertise en competentie.

Wij ontwikkelen innovatieve systemen voor de opwekking van vermogen voor zowel energieproductie als transport van goederen. Alternatieve brandstoffen, emissie-arme uitstoot, reduceren van de Carbon Footprint en hybride systemen zijn geen onbekenden. Duurzaamheid, betrouwbaarheid en eenvoud in het ontwerp zijn het streefdoel.   

We streven technologische superioriteit na door continue research en verhoogde productiviteit. Dat vereist een omgeving die innovatie en ondernemingsgeest stimuleert.

Beschrijving activiteiten

Bedrijfsbezoek: invulling gebeurt in overleg met de docent (doelgroep, tijdsduur, accent-punten, ….)

Bijzonderheden

- enkel bedrijfsbezoek mogelijk voor studenten HBO, Professionele bachelor en Bachelor-Master.

- aantal bedrijfsbezoeken per schooljaar/academiejaar: max. 3 naargelang onze mogelijkheden.

- geen bezoeken mogelijk in de periode van de (school)verlofperiodes.

Contacteer dit bedrijf

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*